ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 กรอกข้อมูล สมัครสอบคัดเลือก เข้า ม.1 และ ม.4

ปฏิทินรับสมัคร สอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนดาวนายร้อย มัธยมศึกษา
ประเภทโครงการเพชรติดดาว และ ประเภททั่วไป

รายการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป
ศูนย์สอบชุมพร
วันรับสมัคร 1 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61
วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต www.dnr.ac.th
วันสอบคัดเลือก 18 ก.พ. 61
เวลา 12.30 - 15.30 น.
สถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนดาวนายร้อย
ศูนย์สอบชุมพร (โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล ชุมพร)
วันประกาศผลสอบ 19 ก.พ. 61
www.dnr.ac.th
โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
วันรายงานตัว
และทำสัญญา
21 ก.พ. 61
เวลา 08.30 - 17.00 น.
สถานที่รายงานตัว
และทำสัญญา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 074 326 959 หรือ 088 758 1707

วิดีโอแนะนำโรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 - ม.6 (ระบบมัธยมศึกษา)