ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูล สมัครสอบคัดเลือก เข้า ม.1 และ ม.4

ปฏิทินรับสมัคร สอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนดาวนายร้อย มัธยมศึกษา
ประเภทโครงการเพชรติดดาว และ ประเภททั่วไป

รายการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทโครงการเพชรติดดาว ประเภททั่วไป ประเภททั่วไป
วันรับสมัคร 1 มิ.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 1 พ.ย. 62 - 18 ธ.ค. 62 10 พ.ย. 62 - 5 ก.พ. 63
วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต www.dnr.ac.th
วันสอบคัดเลือก 6 ต.ค. 62
เวลา 08.00 - 16.00 น.
22 ธ.ค. 62
เวลา 08.00 - 16.00 น.
9 ก.พ. 63
เวลา 08.00 - 16.00 น.
สถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนดาวนายร้อย
สงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย
สงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย
สงขลา
วันประกาศผลสอบ 7 ต.ค. 62
www.dnr.ac.th
โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
23 ธ.ค. 62
www.dnr.ac.th
โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
10 ก.พ. 63
www.dnr.ac.th
โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
วันรายงานตัว
และทำสัญญา
9 ต.ค. 62
เวลา 08.30 - 17.00 น.
25 ธ.ค. 62
เวลา 08.30 - 17.00 น.
12 ก.พ. 63
เวลา 08.30 - 17.00 น.
สถานที่รายงานตัว
และทำสัญญา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 074 326 959 หรือ 088 758 1707

วิดีโอแนะนำโรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 - ม.6 (ระบบมัธยมศึกษา)