ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูล สมัครสอบคัดเลือก เข้า ม.1 และ ม.4

ปฏิทินรับสมัคร สอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนดาวนายร้อย มัธยมศึกษา
ประเภทโครงการเพชรติดดาว และ ประเภททั่วไป

รายการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทโครงการเพชรติดดาว ประเภททั่วไป ประเภททั่วไป
วันรับสมัคร 1 มิ.ย. 61 - 4 ต.ค. 61 1 พ.ย. 61 - 20 ธ.ค. 61 10 พ.ย. 61 - 3 ก.พ. 62
วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต www.dnr.ac.th
วันสอบคัดเลือก 7 ต.ค. 61
เวลา 08.00 - 16.00 น.
23 ธ.ค. 61
เวลา 08.00 - 16.00 น.
10 ก.พ. 62
เวลา 08.00 - 16.00 น.
สถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนดาวนายร้อย
สงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย
สงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย
สงขลา
วันประกาศผลสอบ 8 ต.ค. 61
www.dnr.ac.th
โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
24 ธ.ค. 61
www.dnr.ac.th
โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
11 ก.พ. 62
www.dnr.ac.th
โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
วันรายงานตัว
และทำสัญญา
10 ต.ค. 61
เวลา 08.30 - 17.00 น.
26 ธ.ค. 61
เวลา 08.30 - 17.00 น.
13 ก.พ. 62
เวลา 08.30 - 17.00 น.
สถานที่รายงานตัว
และทำสัญญา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 074 326 959 หรือ 088 758 1707

วิดีโอแนะนำโรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 - ม.6 (ระบบมัธยมศึกษา)