ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูล สมัครสอบคัดเลือก เข้า ม.1 และ ม.4

ปฏิทินรับสมัคร สอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนดาวนายร้อย มัธยมศึกษา
ประเภทโครงการเพชรติดดาว และ ประเภททั่วไป

รายการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป : ศูนย์สอบสงขลา ประเภททั่วไป : ศูนย์สอบสงขลา
วันรับสมัคร 1 - 15 พ.ค. 63 1 - 15 พ.ค. 63
วิธีการสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต www.dnr.ac.th
วันสอบคัดเลือก ประกาศให้ทราบอีกครั้ง ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
สถานที่สอบคัดเลือก ศูนย์สอบสงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา
ศูนย์สอบสงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา
วันประกาศผลสอบ ประกาศให้ทราบอีกครั้ง ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
วันรายงานตัว
และทำสัญญา
ประกาศให้ทราบอีกครั้ง ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
สถานที่รายงานตัว
และทำสัญญา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 074 326 959 หรือ 088 758 1707

วิดีโอแนะนำโรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 - ม.6 (ระบบมัธยมศึกษา)