การเตรียมตัวเข้า ค่ายตุลาคม 2558

หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ในค่ายตุลาคม 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ในค่ายตุลาคม 2558 PDF (134 KB)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา ในค่ายตุลาคม 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด สิ่งที่ต้องเตรียมมา ค่ายตุลาาคม 2558 PDF (134 KB)

สิ่งที่ห้ามนำมา โดยเด็ดขาด!!

  • ห้ามนำโทรศัพท์มือถือมา
  • ห้ามนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มา
  • ห้ามนำของมีค่าทุกชนิดมา
  • ห้ามนำเครื่องเล่น MP3 มา
  • ห้ามนำของมีคมทุกชนิดมา

หมายเหตุ

สำคัญ! นักเรียนทุกคนที่เข้า ค่ายตุลาคม 2558 จะต้องมีหนังสือยินยอมผู้ปกครองและส่งให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนดาวนายร้อยในวันที่มาเข้าค่าย

กำหนดเวลาพบนักเรียน

เวลา 16:30 - 17:30 น. เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 074 326 959