การเตรียมตัวเข้า ค่ายเมษายน 2560

หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ในค่ายเมษายน 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ในค่ายเมษายน 2560 (PDF)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา ในค่ายเมษายน 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด สิ่งที่ต้องเตรียมมา ค่ายเมษายน 2560 (PDF)

หมายเหตุ

สำคัญ! นักเรียนทุกคนที่เข้า ค่ายเมษายน 2560 จะต้องมีหนังสือยินยอมผู้ปกครองและส่งให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนดาวนายร้อยในวันที่มาเข้าค่าย

กำหนดเวลาพบนักเรียน

เวลา 16:30 - 17:30 น. เท่านั้น

สมัคร! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 074 326 959