การเตรียมตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย หลักสูตรกวดวิชาเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2558

(สำหรับหลักสูตรกวดวิชาเตรียมทหารเท่านั้น)

รายละเอียดการเตรียมตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด สิ่งที่ต้องนำมา รายละเอียดการเตรียมตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย หลักสูตรกวดวิชาเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2558 (PDF)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 074 326 959 (09:00 - 18:00)