สมัคร ค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 7 สำหรับ ป.5 - ม.6 สมัครฟรี! เข้าค่ายฟรี!

ค่ายผู้นำ ดาวนายร้อย ปีที่ 7

ระเบียบการ โครงการค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 7 เตรียมทหาร

คลิก! ดาวน์โหลดระเบียบการ ค่ายผู้นำฯ ดาวนายร้อย


หนังสือยินยอม โครงการค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 7 เตรียมทหาร

คลิก! ดาวน์โหลดหนังสือยินยอม ค่ายผู้นำฯ ดาวนายร้อยสมัคร โครงการค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 7 เตรียมทหาร

คลิก! กรอกใบสมัคร ค่ายผู้นำฯ ดาวนายร้อย

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 08 8758 1707, 074 326 959