สมัคร ค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 9 สำหรับ ป.5 - ป.6 สมัครฟรี! เข้าค่ายฟรี!

ค่ายผู้นำ ดาวนายร้อย ปีที่ 9

ระเบียบการ โครงการค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 9 เตรียมทหาร

คลิก! ดาวน์โหลดระเบียบการ ค่ายผู้นำฯ ดาวนายร้อย

ใบอนุญาต โครงการค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 9 เตรียมทหาร

คลิก! ดาวน์โหลดใบอนุญาต ค่ายผู้นำฯ ดาวนายร้อย

สมัคร โครงการค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 9 เตรียมทหาร

คลิก! กรอกใบสมัคร ค่ายผู้นำฯ ดาวนายร้อย

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 08 8758 1707, 074 326 959