สมัคร ค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 10 สำหรับ ป.5 - ป.6 สมัครฟรี! เข้าค่ายฟรี!

ค่ายผู้นำ ดาวนายร้อย ปีที่ 10

ระเบียบการ โครงการค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 10 เตรียมทหาร

คลิก! ดาวน์โหลดระเบียบการ ค่ายผู้นำฯ ดาวนายร้อย

ใบอนุญาต โครงการค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 10 เตรียมทหาร

คลิก! ดาวน์โหลดใบอนุญาต ค่ายผู้นำฯ ดาวนายร้อย

สมัคร โครงการค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 10 เตรียมทหาร

คลิก! กรอกใบสมัคร ค่ายผู้นำฯ ดาวนายร้อย

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 08 8758 1707, 074 326 959