สมัครฟรี!! ค่ายผู้นำ ปีที่11 : ศูนย์ชุมพร (สำหรับ ป.5 - ป.6)

ค่ายผู้นำ ดาวนายร้อย ปีที่ 11

ระเบียบการ โครงการค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 11 เตรียมทหาร

คลิก! ดาวน์โหลดระเบียบการ ค่ายผู้นำฯ ดาวนายร้อย

หนังสืออนุญาตของผู้ปกครอง โครงการค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 11 เตรียมทหาร

คลิก! ดาวน์โหลดหนังสืออนุญาตของผู้ปกครอง ค่ายผู้นำฯ ดาวนายร้อย

สมัคร โครงการค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 11 เตรียมทหาร

คลิก! กรอกใบสมัคร ค่ายผู้นำฯ ดาวนายร้อย

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 08 8758 1707, 074 326 959