ประกาศรับสมัคร โครงการช้างเผือก ปี 2557

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ผลสอบ ช้างเผือก 2558

คลิกเพื่อดู ผลสอบ ช้างเผือก 2558

โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2557

โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2557 ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล มีผลการศึกษาดี และสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศฯ) ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเอง โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2557 ซึ่งใช้ข้อสอบแนวเดียวกันกับการสอบภาควิชาการเข้าเป็นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศฯ) ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2557 แล้ว จะได้รับ สิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2557 ตามที่ทางราชการกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2557

ดาวน์โหลดระเบียบการ โครงการช้างเผือก ปี 2557

ดาวน์โหลดใบสมัครช้างเผือกและแบบสอบถาม โครงการช้างเผือก ปี 2557

ดาวน์โหลด ข้อสอบ ช้างเผือก 2556 (ทหารอากาศ)

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช http://www.rtafa.ac.th/