ประกาศผลสอบโครงการช้างเผือก ประจำปี 2558

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ประกาศผลสอบ ช้างเผือก 58

ผลสอบโครงการ ช้างเผือก 58 ประเภทช้างเผือก ผลสอบโครงการ ช้างเผือก 58 ประเภทสมทบ
สนามสอบ กองบิน ๑ สนามสอบ กองบิน ๑
สนามสอบ กองบิน ๒ สนามสอบ กองบิน ๒
สนามสอบ กองบิน ๔ สนามสอบ กองบิน ๔
สนามสอบ กองบิน ๕ สนามสอบ กองบิน ๕
สนามสอบ กองบิน ๗ สนามสอบ กองบิน ๗
สนามสอบ กองบิน ๒๑ สนามสอบ กองบิน ๒๑
สนามสอบ กองบิน ๒๓ สนามสอบ กองบิน ๒๓
สนามสอบ กองบิน ๔๑ สนามสอบ กองบิน ๔๑
สนามสอบ กองบิน ๔๖ สนามสอบ กองบิน ๔๖
สนามสอบ กองบิน ๕๖ สนามสอบ กองบิน ๕๖
สนามสอบ ฝูงบิน ๒๐๖ สนามสอบ ฝูงบิน ๒๐๖
สนามสอบ โรงเรียนการบิน สนามสอบ โรงเรียนการบิน
สนามสอบ โรงเรียนนายเรืออากาศ สนามสอบ โรงเรียนนายเรืออากาศ
สนามสอบ สถานีรายงานบ้านเพ สนามสอบ สถานีรายงานบ้านเพ

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร