โรงเรียนดาวนายร้อย แบบมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก “กวดวิชา” สู่ “มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3”

โรงเรียนในระบบ หมายถึง โรงเรียนเอกชนดาวนายร้อยในระบบ จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และสามารถออกวุฒิการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กวดวิชา หมายถึง โรงเรียนนอกระบบที่มุ่งเน้นการเรียนเฉพาะทาง เน้น 5 วิชาหลักและฝึกฝนด้านสมรรถภาพทางร่างกายที่ใช้ในการสอบเข้าโรงเรียน เตรียมทหาร สถาบัน กวดวิชาเตรียมทหาร ดาวนายร้อย จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 มุ่งเน้นการเรียนด้านวิชาการและพลศึกษาเพื่อสอบเข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อย 4 เหล่าทัพ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ดาวนายร้อยพยายามพัฒนา มุ่งเน้น วิชาการและพลศึกษาอย่างเข้มข้น แต่สิ่งที่ดาวนายร้อยประสบปัญหา คือ ไม่สามารถทำให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายของการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ทุกคน สาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดจากระบบการศึกษาที่มีปัจจัยจำกัดทั้งทางด้านเวลา กิจกรรม และภาระที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเตรียมตัวสอบเข้า เตรียมทหาร ลดน้อยลง จึงไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

ดาวนายร้อยตระหนักในปัญหานี้มาโดยตลอด และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนดาวนายร้อยในระบบ ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีเป้าหมายชัดเจน คือ เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าโรงเรียน เตรียมทหาร เตรียมอุดมศึกษา เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และโรงเรียนระดับ ม.4 ชั้นนำของประเทศ

โรงเรียนดาวนายร้อยในระบบ เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวในประเทศไทย ที่ถือเป็นโรงเรียนทางเลือก จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พลศึกษา และความเป็นผู้นำ โดยใช้แนวทางการฝึกและควบคุมวินัยรูปแบบเดียวกับโรงเรียน เตรียมทหาร เปิดรับนักเรียนชายล้วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทั้งแบบอยู่ประจำและไป - กลับ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

มุ่งเน้น!!!

 • เตรียมทหาร
 • เตรียมอุดมศึกษา
 • เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 • โรงเรียนระดับ ม.4 ชั้นนำของเทศ

เครื่องแบบดาวนายร้อย

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

โรงเรียนดาวนายร้อย

อาคารอำนวยการที่สะดวกสบาย และพนักงานที่ต้อนรับด้วยรอยยิ้ม พร้อมดูแลให้ความสะดวกสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

เรียนด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย กว้างขวางโอ่โถงทันสมัย เป็นห้องเรียนแบบเธียร์เตอร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น (ห้องเรียนติดแอร์ทุกห้อง)

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

สะดวกสบายกับอาคารเรียนและอาคารนอน ปรับอากาศทุกห้อง สะอาดปลอดโปร่งด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 200 ล้านบาท

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

โรงเรียนดาวนายร้อย (ม.1 - 3 ออกวุฒิการศึกษาได้)

มาตรฐานโรงเรียนในระบบ (ม.1 - 3) กับ ค่าเล่าเรียนเพียง 20 บาท ต่อชั่วโมง

 • เป้าหมายเพื่อสอบเข้าสู่
  • เตรียมทหาร
  • เตรียมอุดมศึกษา
  • เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  • โรงเรียนระดับ ม.4 ชั้นนำของประเทศ
 • เน้นสาย วิทย์ - คณิต โดยอาจารย์ชำนาญการเฉพาะทาง
 • เทคโนโลยีประกอบการสอนที่ทันสมัยที่สุด
 • ควบคุมระเบียบวินัยที่ดีที่สุด
 • ทุนเรียนฟรี! 3 ปีต่อเนื่อง
 • ไม่มีระบบเส้นสาย ฝากเรียน

ระยะเวลาในการเรียน

ช่วงเวลา ม.1 ม.2 ม.3
เทอม 1 พฤษภาคม - กันยายน พฤษภาคม - กันยายน พฤษภาคม - กันยายน
เทอม 2 พฤศจิกายน - มีนาคม พฤศจิกายน - มีนาคม พฤศจิกายน - มีนาคม
วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์
ปิดเทอม 1 (ตุลาคม)
ปิดเทอม 2 (มี.ค. - เม.ย.)
เสาร์ - อาทิตย์
ปิดเทอม 1 (ตุลาคม)
ปิดเทอม 2 (มี.ค. - เม.ย.)
เสาร์ - อาทิตย์
ปิดเทอม 1 (ตุลาคม)

สถานที่ฝึกพละ

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

สระว่ายน้ำ แบบมาตรฐานของดาวนายร้อยเอง

น้องๆ สามารถว่ายน้ำได้ทุกวันตามความต้องการ เพื่อความแข็งแรงและผ่อนคลายจากการเรียนวิชาการ แบบที่น้องๆ อยากฝึกเองหรือมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ เพราะเป็นสระแบบมาตรฐานของดาวนายร้อยเอง

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

การชำระค่าเทอมที่ง่ายขึ้น ผ่อนนาน 10 - 60 เดือน หมดกังวลเรื่องค่าเล่าเรียน

"หมดกังวล" กับการแบกรับภาระค่าเทอม
"หมดกังวล" กับการชำระครั้งละหลายๆ บาท
"หมดกังวล" กับการเสียดอกเบี้ย จากการกู้เงินนอกระบบ

โรงเรียนดาวนายร้อย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองผ่อนชำระค่าเทอมได้น้อยกว่าเดิม สะดวก รวดเร็ว และ ผ่อนน้อยกว่า