การรับสมัครสอบ เตรียมทหาร ประจำปี 2555 ทุกเหล่า

สมัครเตรียมทหาร สอบเตรียมทหาร 2556 คลิกที่นี่ !!!

การรับสมัครสอบ เตรียมทหาร 2555
ภาพจากเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร http://www.afaps.ac.th

การสมัครสอบ เตรียมทหาร เหล่าทหารอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

สอบ 1 เมษายน 2555
รายละเอียด http://bit.ly/wrJpSR

การสมัครสอบ เตรียมทหาร เหล่าทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สอบ 2 เมษายน 2555
รายละเอียด http://bit.ly/A4OCSn

การสมัครสอบ เตรียมทหาร เหล่าทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ

สอบ 5 เมษายน 2555
รายละเอียด http://bit.ly/xcEfcW

การสมัครสอบ เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สอบ 6 เมษายน 2555
รายละเอียด http://bit.ly/yA89Zi