หนังสือยินยอมของผู้ปกครองและสิ่งที่ต้องเตรียมมา ค่ายมีนาคม 2562

หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ค่ายมีนาคม 2562

หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง สำหรับค่ายมีนาคม 2562

สิ่งที่ต้องเตรียมมา สำหรับค่ายมีนาคม 2562

สิ่งที่ต้องเตรียมมา สำหรับค่ายมีนาคม 2562

หมายเหตุ

สำคัญ! นักเรียนทุกคนที่เข้า ค่ายมีนาคม 2562 จะต้องมีหนังสือยินยอมผู้ปกครองและส่งให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนดาวนายร้อยในวันที่มาเข้าค่าย

กำหนดเวลาพบนักเรียน

เวลา 16:30 - 17:30 น. เท่านั้น

สมัคร! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 074 326 959