ใบอนุญาตเข้าค่าย "ตุลา61" นักเรียน ป.5 - ม.2

ใบอนุญาตเข้าค่าย "ตุลา61" นักเรียน ป.5 - ม.2

ใบอนุญาตเข้าค่าย "ตุลา61" นักเรียน ป.5 - ม.2

หมายเหตุ

สำคัญ! นักเรียน ป.5 - ม.2 ทุกคนที่เข้า "ตุลา61" จะต้องมีใบอนุญาตเข้าค่าย "ตุลา61" และส่งให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนดาวนายร้อยในวันที่มาเข้าค่าย

กำหนดเวลาพบนักเรียน

เวลา 16:30 - 17:30 น. เท่านั้น

สมัคร! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 074 326 959