ค่ายปรับพื้นฐาน #กิจกรรมลูกเสือ

DSC_0072DSC_0074DSC_0084DSC_0420DSC_0423DSC_0428DSC_0429DSC_0430DSC_0432DSC_0435DSC_0436DSC_0437DSC_0440DSC_0457DSC_0459DSC_0465