ค่ายปรับพื้นฐาน #ค่ายสุภาพบุรุษ

DSC_0101DSC_0103DSC_0108DSC_0110DSC_0199DSC_0203DSC_0205DSC_0230DSC_0401DSC_0403DSC_0434DSC_0439DSC_0595DSC_0609DSC_0686DSC_0687DSC_0689DSC_0690DSC_0698DSC_0702