พิธีสวมแหวนรุ่น DNR6

แหวนรุ่น_181011_0039แหวนรุ่น_181011_0040แหวนรุ่น_181011_0041แหวนรุ่น_181011_0042แหวนรุ่น_181011_0043แหวนรุ่น_181011_0044แหวนรุ่น_181011_0045แหวนรุ่น_181011_0046แหวนรุ่น_181011_0047แหวนรุ่น_181011_0001แหวนรุ่น_181011_0002แหวนรุ่น_181011_0003แหวนรุ่น_181011_0004แหวนรุ่น_181011_0005แหวนรุ่น_181011_0006แหวนรุ่น_181011_0007แหวนรุ่น_181011_0008แหวนรุ่น_181011_0009แหวนรุ่น_181011_0010แหวนรุ่น_181011_0011แหวนรุ่น_181011_0012แหวนรุ่น_181011_0013แหวนรุ่น_181011_0014แหวนรุ่น_181011_0015แหวนรุ่น_181011_0016แหวนรุ่น_181011_0017แหวนรุ่น_181011_0018แหวนรุ่น_181011_0019แหวนรุ่น_181011_0020แหวนรุ่น_181011_0021แหวนรุ่น_181011_0022แหวนรุ่น_181011_0023แหวนรุ่น_181011_0024แหวนรุ่น_181011_0025แหวนรุ่น_181011_0026แหวนรุ่น_181011_0027แหวนรุ่น_181011_0028แหวนรุ่น_181011_0029แหวนรุ่น_181011_0030แหวนรุ่น_181011_0031แหวนรุ่น_181011_0032แหวนรุ่น_181011_0033แหวนรุ่น_181011_0034แหวนรุ่น_181011_0035แหวนรุ่น_181011_0036แหวนรุ่น_181011_0037แหวนรุ่น_181011_0038