การศึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศ

นักเรียน เตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้

สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ

  • ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล
  • ได้รับอุปกรณ์การศึกษา เครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนประจำ
  • เข้าเรียนชั้นปี่ที่ 1 หากมีผลการเรียนดี จะได้รับคัดเลือกไปศึกษาในสถาบันทหารของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เกาหลี สเปน และญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่า 10 ทุน

เงินเดือน และเบี้ยเลี้ยงนักเรียนนายเรืออากาศ

ลำดับที่ สถานศึกษา ชั้นปี อัตราเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง
1 รร.นายเรืออากาศ 1 2,660 บาท 71 บาท
2 รร.นายเรืออากาศ 2 2,840 บาท 71 บาท
3 รร.นายเรืออากาศ 3 3,010 บาท 71 บาท
4 รร.นายเรืออากาศ 4 3,190 บาท 71 บาท

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา

  • รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  • ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นเรืออากาศตรี
  • บรรจุเข้าทำงานในกองทัพอากาศตามหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ตามความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามา
  • หากผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนักบิน จะได้รับเงินค่าฝ่าฟันอันตรายเดือนละ 5,000 บาท และขณะปฏิบัติหน้าที่นักบินประจำกองทัพพร้อมรบจะได้รับเงินเดือนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บังคับอากาศยานอีกเดือนละ 10,000 – 20,000 บาท ตามสรรถนะของอากาศยาน