หลักสูตร กวดวิชาเตรียมทหาร

โรงเรียนดาวนายร้อย - เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

กวดวิชาเตรียมทหาร หลักสูตร ม.1 เสาร์ หรือ อาทิตย์

ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลา วันเรียน เวลา วิชาการ กิจกรรม
1 เทอม 1 ก.ค. – ก.ย. เสาร์
หรือ
อาทิตย์
09:00 – 15:30 น. คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ฝึกพละ / ว่ายน้ำ
2 ปิดเทอม 1
ต.ค.
ต้น - ปลาย
ต.ค.
ทุกวัน ตลอดวัน
(อยู่ประจำ)
คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ไทย
สังคม
ฝึกพละ / ว่ายน้ำ
3 เทอม 2 พ.ย. – ก.พ. เสาร์
หรือ
อาทิตย์
09:00 – 15:30 น. คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ฝึกพละ / ว่ายน้ำ
4 ปิดเทอม 2
เม.ย.
เม.ย. – พ.ค. ทุกวัน ตลอดวัน
(อยู่ประจำ)
คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ไทย
สังคม
ดูงาน 4 เหล่าทัพ
ฝึกพละ / ว่ายน้ำ

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร
สนใจสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 074 326 959, 084 191 8390 (09:00 - 18:00 น.)

กวดวิชาเตรียมทหาร หลักสูตร ม.2 เสาร์ หรือ อาทิตย์

ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลา วันเรียน เวลา วิชาการ กิจกรรม
1 เทอม 1 ก.ค. – ก.ย. เสาร์
หรือ
อาทิตย์
09:00 – 15:30 น. คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ฝึกพละ / ว่ายน้ำ
2 ปิดเทอม 1
ต.ค.
ต้น - ปลาย
ต.ค.
ทุกวัน ตลอดวัน
(อยู่ประจำ)
คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ไทย
สังคม
ฝึกพละ / ว่ายน้ำ
3 เทอม 2 พ.ย. – ก.พ. เสาร์
หรือ
อาทิตย์
09:00 – 15:30 น. คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ฝึกพละ / ว่ายน้ำ
4 ปิดเทอม 2
เม.ย.
เม.ย. – พ.ค. ทุกวัน ตลอดวัน
(อยู่ประจำ)
คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ไทย
สังคม
ดูงาน 4 เหล่าทัพ
ฝึกพละ / ว่ายน้ำ

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร
สนใจสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 074 326 959, 084 191 8390 (09:00 - 18:00 น.)

กวดวิชาเตรียมทหาร หลักสูตร ม.3 - ม.4 เสาร์ หรือ อาทิตย์

ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลา วันเรียน เวลา วิชาการ กิจกรรม
1 เทอม 1 มิ.ย. – ก.ย. เสาร์
และ
อาทิตย์
08:30 – 16:30 น. คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ฝึกพละ / ว่ายน้ำ
2 ปิดเทอม 1
ต.ค.
ต้น - ปลาย
ต.ค.
ทุกวัน ตลอดวัน
(อยู่ประจำ)
คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ไทย
สังคม
ฝึกพละ / ว่ายน้ำ
3 เทอม 2 พ.ย. – ก.พ. เสาร์
และ
อาทิตย์
08:30 – 16:30 น. คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ฝึกพละ / ว่ายน้ำ
4 ปิดเทอม 2
มี.ค.
มี.ค. - ขึ้นสอบ ทุกวัน ตลอดวัน
(อยู่ประจำ)
คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ไทย
สังคม
ฝึกพละ / ว่ายน้ำ
ขึ้นสอบ

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร
สนใจสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 074 326 959, 084 191 8390 (09:00 - 18:00 น.)