บทความ

กวดวิชาเตรียมทหาร

ถ้าคุณคือหนึ่งคนที่ไม่ต้องการใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองและไม่ต้องการหลงทาง และถ้าฝันของคุณคือการสอบเข้าโรงเรียน เตรียมทหาร สี่เหล่า สถาบัน กวดวิชาเตรียมทหาร... อ่านต่อ

เตรียมทหาร

โรงเรียน เตรียมทหาร มีไว้สำหรับคนที่มีฝันที่แน่วแน่ มั่นคง รักและตัดสินใจอย่างเด็ดขาด โรงเรียน เตรียมทหาร สถานที่ที่เปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกที่จะก้าวไปสู่การคว้าดาวมาประดับบ่า และโรงเรียน เตรียมทหาร คือคำตอบสุดท้ายของสุภาพบุรุษชายชาตรี อ่านต่อ

กวดวิชาเตรียมทหาร

นักเรียนที่จบจากโรงเรียน เตรียมทหาร และศึกษาต่อให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ ตลอด 4 ปี นับว่ามีความแตกต่างกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพราะต้องอยู่ประจำ ณ สถานศึกษาตลอด 4 ปี เพื่อใช้เวลาสำหรับสร้างบุคลากรตำรวจให้ได้ครบทุกด้าน คือ พุฒิศึกษา พลศึกษา และจริยศึกษา

เตรียมทหาร

นักเรียน เตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนนายเรือ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้

เตรียมทหาร

นักเรียนจะผ่านการสอบคัดเลือกเพียงครั้งเดียว แล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเลย โดยมิต้องสอบคัดเลือกอีก และได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงในขณะศึกษาด้วย

กวดวิชาเตรียมทหาร

โรงเรียน เตรียมทหาร กรมยุทธศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจในการปกครองบังคับบัญชา และให้การศึกษาทั้งด้าน วิชาการ พลศึกษา วิชาการ เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรู้ ความสามารถ และปลูกฝังคุณสมบัติการเป็นผู้นำ อุปนิสัย อัธยาศัย ที่เหมาะสม

กวดวิชาเตรียมทหาร

นักเรียน เตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้

เตรียมทหาร

นักเรียน เตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้