หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3

DNR - แนะนำโรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 - ม.6 [HD]

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

โรงเรียนดาวนายร้อยเป็นโรงเรียนมัธยม เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวในประเทศ ที่จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพลศึกษา ควบคู่กับการฝึกความเป็นผู้นำ โดยแนวทางการฝึกและควบคุมวินัยรูปแบบเดียวกับโรงเรียนเตรียมทหาร เปิดรับนักเรียนชายในระดับมัธยมต้น โดยมีเป้าเพื่อการสอบเข้าที่ชัดเจน คือ จบ ม.3 เน้นสอบเข้าเตรียมทหาร เตรียมอุดมศึกษา เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (พระจอมเกล้าฯ) ถือเป็นโรงเรียนทางเลือกสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 074 326 959 (09:00 - 18:00)

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร