หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6

DNR - แนะนำโรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 - ม.6 [HD]

ทำไมดาวนายร้อยจึงเปิดมัธยมปลาย ม.4 - ม.6

ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนดาวนายร้อยพยายามพัฒนา มุ่งเน้น ด้านวิชาการ พลศึกษา และระเบียบวินัยอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด ทำให้มีทั้งนักเรียนที่ประสบความสำเร็จโดยการสอบติดโรงเรียนเตรียมทหารและนักเรียนที่พลาดโอกาส

หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเรียนต่อ ม.4 ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการเรียนที่เจาะลึกในทุกวิชา รวมทั้งกิจกรรมที่มีเพิ่มมากขึ้นจากระดับมัธยมต้น หากนักเรียนต้องการสอบเข้าเตรียมทหารอีกครั้ง นี่คือสาเหตุที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมทหารลดน้อยลง จึงไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

ดาวนายร้อยตระหนักในปัญหานี้มาโดยตลอด และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนดาวนายร้อยระดับ ม.4 - ม.6 ขึ้น ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีเป้าหมายชัดเจน คือ จบ ม.4 สอบเข้าเตรียมทหาร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (พระจอมเกล้าฯ) จบ ม.6 เน้นสอบเข้า นายสิบทหารบก นายสิบตำรวจ จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ และมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ