แนะนำโรงเรียนดาวนายร้อย มัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 และ กวดวิชาเตรียมทหาร

โรงเรียนดาวนายร้อยเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพลศึกษาควบคู่กับการฝึกความเป็นผู้นำ โดยแนวทางการฝึกและควบคุมวินัยแบบเดียวกันกับโรงเรียนเตรียมทหาร

เป้าหมายชัดเจน จบ ม.3 เน้นสอบเข้าเตรียมทหาร เตรียมอุดมศึกษา เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และ ม.4 ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ จบ ม.6 เน้นสอบเข้านายสิบทหารบก นายสิบตำรวจ จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ และมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ

โรงเรียนดาวนายร้อย เป็นสถานที่เรียน กวดวิชาเตรียมทหาร รวมทั้งฝึกพละ ฝึกวินัย สำหรับสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร มาตรฐานอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท พร้อมสระว่ายน้ำของตัวเอง รับรองมาตรฐานและหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ภาควิชาการ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร
ตลอด 1 ปี แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรก มีการทดสอบแยกห้องเรียนเพื่อปรับพื้นฐานทั้ง 5 วิชาที่จะออกสอบ ระยะที่สอง สอนเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 5 วิชาที่ออกสอบ และประเมินความรู้หลังเรียนจบทุกบทเรียน ระยะที่สาม เป็นการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า รวมทั้งเทคนิคคิดลัด เพื่อนำไปใช้ในการทำข้อสอบ อีกทั้งมีการจำลองการสอบเหมือนจริงทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้น้องๆ ในการสอบจริง

ภาคพลศึกษา
สอนโดยอาจารย์เทคนิคเยี่ยม สถานที่ฝึกได้มาตรฐานและทดสอบทั้ง 8 สถานี โดยเฉพาะการว่ายน้ำ ไม่ใช่แค่ว่ายน้ำเป็น แต่ฝึกที่นี่ต้องได้คะแนนเต็มทุกสถานี เพราะการสอบรอบสองมีผลอย่างยิ่ง

โรงเรียนดาวนายร้อย มัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 และ กวดวิชาเตรียมทหาร

เตรียมทหาร

ตึกอำนวยการ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

เตรียมทหาร

เตรียมทหาร

กวดวิชาเตรียมทหาร

กวดวิชาเตรียมทหาร

เตรียมทหาร

ตึกอำนวยการ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร

ตึกอำนวยการ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ตึกอำนวยการ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ตึกอำนวยการ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ตึกอำนวยการ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ตึกอำนวยการ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ห้องเรียน

โรงเรียนดาวนายร้อย

โรงเรียนดาวนายร้อย

โรงเรียนดาวนายร้อย

โรงเรียนดาวนายร้อย

ห้องประชุมใหญ่

ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนดาวนายร้อย

ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนดาวนายร้อย

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ โรงเรียนดาวนายร้อย

สระว่ายน้ำ โรงเรียนดาวนายร้อย

สระว่ายน้ำ โรงเรียนดาวนายร้อย

สระว่ายน้ำ โรงเรียนดาวนายร้อย

ร้านกาแฟ สถานที่พักผ่อนยามว่าง

ร้านกาแฟริมสระว่ายน้ำ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ร้านกาแฟริมสระว่ายน้ำ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

หนังสือเรียน เตรียมทหาร

หนังสือเรียน รับส่งนักเรียน โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

อาคารเรียน กวดวิชาเตรียมทหาร

อาคารเรียน โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

อาคารเรียน โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ห้องเรียน โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร

ห้องเรียน โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

เรียนโดยใช้ iPad

ห้องเรียน โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ห้องเรียน โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

โรงอาหาร โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร

โรงอาหาร โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

โรงอาหาร โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ห้องนอน ตู้ล็อกเกอร์ส่วนตัว

ห้องนอน โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่

ห้องนอน โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

การออกกำลังกาย การฝึกพลศึกษา

ออกกำลังกาย ฝึกพลศึกษา โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ออกกำลังกาย ฝึกพลศึกษา โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร