โรงเรียนดาวนายร้อย - ค่ายมีนา 60 - ค่ายยุวชน 60

สมัครด่วน! โทร. 074 326 959, 08 8758 1707

มัธยมศึกษา รับเข้า ม.1 และ ม.4

สมัครด่วน! มัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 อ่านระเบียบการสอบ คลิก!!ติวเข้มสอบเตรียมทหาร สำหรับ ม.4 - ม.6 (Update !! หลักสูตรใหม่ เตรียมทหาร เรียน 2 ปี)

สมัครด่วน! ติวเข้มเตรียมทหาร 60 (ม.4 - ม.6)
โทร. 074 326 959, 08 8758 1707ค่ายยุวชน 60 เรียน ฝึก เที่ยว ลุย สำหรับ ป.5 - ม.3

สมัครด่วน! ค่ายยุวชน 60 เตรียมพร้อมตลอดปี (ป.5 - ม.3)
โทร. 074 326 959, 08 8758 1707