กิจกรรมค่ายตุลาคม 2556 ชุดที่ 3

DNR_001DNR_002DNR_003DNR_004DNR_005DNR_006DNR_007DNR_008DNR_009DNR_010DNR_011DNR_012DNR_013DNR_014DNR_015DNR_016DNR_017DNR_018