กิจกรรมค่ายผู้นำปีที่ 9 จ. ตรัง

ดาวนายร้อยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ป.5 – 6 ในพื้นที่ จ. ตรัง และ ใกล้เคียงได้ ร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้นำปีที่ 9” ฝึกความเป็นผู้นำ เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบทหาร – ตำรวจ ในวันที่ 8- 9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

Trang Leader Camp_181011_0001Trang Leader Camp_181011_0002Trang Leader Camp_181011_0003Trang Leader Camp_181011_0004Trang Leader Camp_181011_0005Trang Leader Camp_181011_0006Trang Leader Camp_181011_0007Trang Leader Camp_181011_0008Trang Leader Camp_181011_0009Trang Leader Camp_181011_0010Trang Leader Camp_181011_0011Trang Leader Camp_181011_0012Trang Leader Camp_181011_0013Trang Leader Camp_181011_0014Trang Leader Camp_181011_0015Trang Leader Camp_181011_0016Trang Leader Camp_181011_0017Trang Leader Camp_181011_0018Trang Leader Camp_181011_0019Trang Leader Camp_181011_0020Trang Leader Camp_181011_0021Trang Leader Camp_181011_0022Trang Leader Camp_181011_0023Trang Leader Camp_181011_0024Trang Leader Camp_181011_0025Trang Leader Camp_181011_0026Trang Leader Camp_181011_0027Trang Leader Camp_181011_0028Trang Leader Camp_181011_0029Trang Leader Camp_181011_0030Trang Leader Camp_181011_0031Trang Leader Camp_181011_0032Trang Leader Camp_181011_0033Trang Leader Camp_181011_0034Trang Leader Camp_181011_0035Trang Leader Camp_181011_0036Trang Leader Camp_181011_0037Trang Leader Camp_181011_0038Trang Leader Camp_181011_0039Trang Leader Camp_181011_0040Trang Leader Camp_181011_0041Trang Leader Camp_181011_0042Trang Leader Camp_181011_0043Trang Leader Camp_181011_0044Trang Leader Camp_181011_0045Trang Leader Camp_181011_0046Trang Leader Camp_181011_0047Trang Leader Camp_181011_0048Trang Leader Camp_181011_0049Trang Leader Camp_181011_0050