กิจกรรมค่ายผู้นำปีที่ 9 จ. นครศรีธรรมราช

ดาวนายร้อยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ป.5 – 6 ในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช และ ใกล้เคียงได้ ร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้นำปีที่ 9” ฝึกความเป็นผู้นำ เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบทหาร – ตำรวจ ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ค่ายผู้นำ นคร_181011_0001ค่ายผู้นำ นคร_181011_0002ค่ายผู้นำ นคร_181011_0003ค่ายผู้นำ นคร_181011_0004ค่ายผู้นำ นคร_181011_0005ค่ายผู้นำ นคร_181011_0006ค่ายผู้นำ นคร_181011_0007ค่ายผู้นำ นคร_181011_0008ค่ายผู้นำ นคร_181011_0009ค่ายผู้นำ นคร_181011_0010ค่ายผู้นำ นคร_181011_0011ค่ายผู้นำ นคร_181011_0012ค่ายผู้นำ นคร_181011_0013ค่ายผู้นำ นคร_181011_0014ค่ายผู้นำ นคร_181011_0015ค่ายผู้นำ นคร_181011_0016ค่ายผู้นำ นคร_181011_0017ค่ายผู้นำ นคร_181011_0018ค่ายผู้นำ นคร_181011_0019ค่ายผู้นำ นคร_181011_0020ค่ายผู้นำ นคร_181011_0021ค่ายผู้นำ นคร_181011_0022ค่ายผู้นำ นคร_181011_0023ค่ายผู้นำ นคร_181011_0024ค่ายผู้นำ นคร_181011_0025ค่ายผู้นำ นคร_181011_0026ค่ายผู้นำ นคร_181011_0027ค่ายผู้นำ นคร_181011_0028ค่ายผู้นำ นคร_181011_0029ค่ายผู้นำ นคร_181011_0030ค่ายผู้นำ นคร_181011_0031ค่ายผู้นำ นคร_181011_0032ค่ายผู้นำ นคร_181011_0033ค่ายผู้นำ นคร_181011_0034ค่ายผู้นำ นคร_181011_0035ค่ายผู้นำ นคร_181011_0036ค่ายผู้นำ นคร_181011_0037ค่ายผู้นำ นคร_181011_0038ค่ายผู้นำ นคร_181011_0039ค่ายผู้นำ นคร_181011_0040ค่ายผู้นำ นคร_181011_0041ค่ายผู้นำ นคร_181011_0042ค่ายผู้นำ นคร_181011_0043ค่ายผู้นำ นคร_181011_0044ค่ายผู้นำ นคร_181011_0045ค่ายผู้นำ นคร_181011_0046ค่ายผู้นำ นคร_181011_0047ค่ายผู้นำ นคร_181011_0048ค่ายผู้นำ นคร_181011_0049