กิจกรรมค่ายผู้นำ ปีที่ 10 จังหวัดตรัง

ดาวนายร้อยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ป.5 – 6 ในพื้นที่ จ. ตรัง และ ใกล้เคียงได้ ร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้นำปีที่ 10” ฝึกความเป็นผู้นำ เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบทหาร – ตำรวจ ในวันที่ 28- 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

20190930_๒๐๐๑๐๓_000920190930_๒๐๐๑๐๓_001020190930_๒๐๐๑๐๓_001120190930_๒๐๐๑๐๓_001220190930_๒๐๐๑๐๓_001320190930_๒๐๐๑๐๓_001420190930_๒๐๐๑๐๓_001520190930_๒๐๐๑๐๓_001620190930_๒๐๐๑๐๓_001720190930_๒๐๐๑๐๓_001820190930_๒๐๐๑๐๓_001920190930_๒๐๐๑๐๓_002020190930_๒๐๐๑๐๓_002120190930_๒๐๐๑๐๓_002220190930_๒๐๐๑๐๓_002320190930_๒๐๐๑๐๓_002420190930_๒๐๐๑๐๓_002520190930_๒๐๐๑๐๓_002620190930_๒๐๐๑๐๓_002720190930_๒๐๐๑๐๓_002820190930_๒๐๐๑๐๓_002920190930_๒๐๐๑๐๓_003020190930_๒๐๐๑๐๓_003120190930_๒๐๐๑๐๓_003220190930_๒๐๐๑๐๓_003320190930_๒๐๐๑๐๓_003420190930_๒๐๐๑๐๓_003520190930_๒๐๐๑๐๓_003620190930_๒๐๐๑๐๓_003720190930_๒๐๐๑๐๓_003820190930_๒๐๐๑๐๓_003920190930_๒๐๐๑๐๓_004020190930_๒๐๐๑๐๓_004120190930_๒๐๐๑๐๓_000120190930_๒๐๐๑๐๓_000220190930_๒๐๐๑๐๓_000320190930_๒๐๐๑๐๓_000420190930_๒๐๐๑๐๓_000520190930_๒๐๐๑๐๓_000620190930_๒๐๐๑๐๓_000720190930_๒๐๐๑๐๓_0008