กิจกรรมค่ายผู้นำ ปีที่ 10 จังหวัด กระบี่

ดาวนายร้อยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ป.5 – 6 ในพื้นที่ จ. กระบี่ และ ใกล้เคียงได้ ร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้นำปีที่ 10” ฝึกความเป็นผู้นำ เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบทหาร – ตำรวจ ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Krabi_๒๐๐๑๐๓_0001Krabi_๒๐๐๑๐๓_0002Krabi_๒๐๐๑๐๓_0003Krabi_๒๐๐๑๐๓_0004Krabi_๒๐๐๑๐๓_0005Krabi_๒๐๐๑๐๓_0006Krabi_๒๐๐๑๐๓_0007Krabi_๒๐๐๑๐๓_0008Krabi_๒๐๐๑๐๓_0009Krabi_๒๐๐๑๐๓_0010Krabi_๒๐๐๑๐๓_0011Krabi_๒๐๐๑๐๓_0012Krabi_๒๐๐๑๐๓_0013Krabi_๒๐๐๑๐๓_0014Krabi_๒๐๐๑๐๓_0015Krabi_๒๐๐๑๐๓_0016Krabi_๒๐๐๑๐๓_0017Krabi_๒๐๐๑๐๓_0018Krabi_๒๐๐๑๐๓_0019Krabi_๒๐๐๑๐๓_0020Krabi_๒๐๐๑๐๓_0021Krabi_๒๐๐๑๐๓_0022Krabi_๒๐๐๑๐๓_0023Krabi_๒๐๐๑๐๓_0024Krabi_๒๐๐๑๐๓_0025Krabi_๒๐๐๑๐๓_0026Krabi_๒๐๐๑๐๓_0027Krabi_๒๐๐๑๐๓_0028Krabi_๒๐๐๑๐๓_0029Krabi_๒๐๐๑๐๓_0030