กิจกรรมค่ายผู้นำ ปีที่ 10 จังหวัด นครศรีธรรมราช

ดาวนายร้อยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ป.5 – 6 ในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช และ ใกล้เคียงได้ ร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้นำปีที่ 10” ฝึกความเป็นผู้นำ เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบทหาร – ตำรวจ ในวันที่ 21- 22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

20190921_๒๐๐๑๐๓_000220190921_๒๐๐๑๐๓_000320190921_๒๐๐๑๐๓_000420190921_๒๐๐๑๐๓_000520190921_๒๐๐๑๐๓_000620190921_๒๐๐๑๐๓_000720190921_๒๐๐๑๐๓_000820190921_๒๐๐๑๐๓_000920190921_๒๐๐๑๐๓_001020190921_๒๐๐๑๐๓_001120190921_๒๐๐๑๐๓_001220190921_๒๐๐๑๐๓_001320190921_๒๐๐๑๐๓_001420190921_๒๐๐๑๐๓_001520190921_๒๐๐๑๐๓_001620190921_๒๐๐๑๐๓_001720190921_๒๐๐๑๐๓_001820190921_๒๐๐๑๐๓_001920190921_๒๐๐๑๐๓_002020190921_๒๐๐๑๐๓_002120190921_๒๐๐๑๐๓_002220190921_๒๐๐๑๐๓_002320190921_๒๐๐๑๐๓_002420190921_๒๐๐๑๐๓_002520190921_๒๐๐๑๐๓_002620190921_๒๐๐๑๐๓_002720190921_๒๐๐๑๐๓_002820190921_๒๐๐๑๐๓_002920190921_๒๐๐๑๐๓_003020190921_๒๐๐๑๐๓_003120190921_๒๐๐๑๐๓_003220190921_๒๐๐๑๐๓_003320190921_๒๐๐๑๐๓_003420190921_๒๐๐๑๐๓_003520190921_๒๐๐๑๐๓_003620190921_๒๐๐๑๐๓_003720190921_๒๐๐๑๐๓_003820190921_๒๐๐๑๐๓_003920190921_๒๐๐๑๐๓_004020190921_๒๐๐๑๐๓_004120190921_๒๐๐๑๐๓_004220190921_๒๐๐๑๐๓_004320190921_๒๐๐๑๐๓_004420190921_๒๐๐๑๐๓_004520190921_๒๐๐๑๐๓_004620190921_๒๐๐๑๐๓_004720190921_๒๐๐๑๐๓_004820190921_๒๐๐๑๐๓_004920190921_๒๐๐๑๐๓_005020190921_๒๐๐๑๐๓_0001