กิจกรรมค่ายผู้นำ ปีที่ 10 จังหวัด ภูเก็ต

ดาวนายร้อยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ป.5 – 6 ในพื้นที่ จ. ภูเก็ต และ ใกล้เคียงได้ ร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้นำปีที่ 10” ฝึกความเป็นผู้นำ เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบทหาร – ตำรวจ ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

20190706_๒๐๐๑๐๓_000120190706_๒๐๐๑๐๓_000220190706_๒๐๐๑๐๓_000320190706_๒๐๐๑๐๓_000420190706_๒๐๐๑๐๓_000520190706_๒๐๐๑๐๓_000620190706_๒๐๐๑๐๓_000720190706_๒๐๐๑๐๓_000820190706_๒๐๐๑๐๓_000920190706_๒๐๐๑๐๓_001020190706_๒๐๐๑๐๓_001120190706_๒๐๐๑๐๓_001220190706_๒๐๐๑๐๓_001320190706_๒๐๐๑๐๓_001420190706_๒๐๐๑๐๓_001520190706_๒๐๐๑๐๓_001620190706_๒๐๐๑๐๓_001720190706_๒๐๐๑๐๓_001820190706_๒๐๐๑๐๓_001920190706_๒๐๐๑๐๓_002020190706_๒๐๐๑๐๓_002120190706_๒๐๐๑๐๓_002220190706_๒๐๐๑๐๓_002320190706_๒๐๐๑๐๓_002420190706_๒๐๐๑๐๓_002520190706_๒๐๐๑๐๓_002620190706_๒๐๐๑๐๓_002720190706_๒๐๐๑๐๓_002820190706_๒๐๐๑๐๓_002920190706_๒๐๐๑๐๓_003020190706_๒๐๐๑๐๓_003120190706_๒๐๐๑๐๓_003220190706_๒๐๐๑๐๓_003320190706_๒๐๐๑๐๓_003420190706_๒๐๐๑๐๓_003520190706_๒๐๐๑๐๓_003620190706_๒๐๐๑๐๓_003720190706_๒๐๐๑๐๓_003820190706_๒๐๐๑๐๓_003920190706_๒๐๐๑๐๓_004020190706_๒๐๐๑๐๓_004120190706_๒๐๐๑๐๓_004220190706_๒๐๐๑๐๓_004320190706_๒๐๐๑๐๓_004420190706_๒๐๐๑๐๓_004520190706_๒๐๐๑๐๓_004620190706_๒๐๐๑๐๓_004720190706_๒๐๐๑๐๓_004820190706_๒๐๐๑๐๓_004920190706_๒๐๐๑๐๓_0050