กิจกรรมค่ายผู้นำ ปีที่ 10 จังหวัด สงขลา

ดาวนายร้อยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ป.5 – 6 ในพื้นที่ จ. สงขลา และ ใกล้เคียงได้ ร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้นำปีที่ 10” ฝึกความเป็นผู้นำ เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบทหาร – ตำรวจ ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

20190831_๒๐๐๑๐๓_005320190831_๒๐๐๑๐๓_005420190831_๒๐๐๑๐๓_005520190831_๒๐๐๑๐๓_005620190831_๒๐๐๑๐๓_005720190831_๒๐๐๑๐๓_005820190831_๒๐๐๑๐๓_005920190831_๒๐๐๑๐๓_006020190831_๒๐๐๑๐๓_006120190831_๒๐๐๑๐๓_006220190831_๒๐๐๑๐๓_006320190831_๒๐๐๑๐๓_006420190831_๒๐๐๑๐๓_006520190831_๒๐๐๑๐๓_006620190831_๒๐๐๑๐๓_006720190831_๒๐๐๑๐๓_006820190831_๒๐๐๑๐๓_006920190831_๒๐๐๑๐๓_007020190831_๒๐๐๑๐๓_007120190831_๒๐๐๑๐๓_000120190831_๒๐๐๑๐๓_000220190831_๒๐๐๑๐๓_000320190831_๒๐๐๑๐๓_000420190831_๒๐๐๑๐๓_000520190831_๒๐๐๑๐๓_000620190831_๒๐๐๑๐๓_000720190831_๒๐๐๑๐๓_000820190831_๒๐๐๑๐๓_000920190831_๒๐๐๑๐๓_001020190831_๒๐๐๑๐๓_001120190831_๒๐๐๑๐๓_001220190831_๒๐๐๑๐๓_001320190831_๒๐๐๑๐๓_001420190831_๒๐๐๑๐๓_001520190831_๒๐๐๑๐๓_001620190831_๒๐๐๑๐๓_001720190831_๒๐๐๑๐๓_001820190831_๒๐๐๑๐๓_001920190831_๒๐๐๑๐๓_002020190831_๒๐๐๑๐๓_002120190831_๒๐๐๑๐๓_002220190831_๒๐๐๑๐๓_002320190831_๒๐๐๑๐๓_002420190831_๒๐๐๑๐๓_002520190831_๒๐๐๑๐๓_002620190831_๒๐๐๑๐๓_002720190831_๒๐๐๑๐๓_002820190831_๒๐๐๑๐๓_002920190831_๒๐๐๑๐๓_003020190831_๒๐๐๑๐๓_003120190831_๒๐๐๑๐๓_003220190831_๒๐๐๑๐๓_003320190831_๒๐๐๑๐๓_003420190831_๒๐๐๑๐๓_003520190831_๒๐๐๑๐๓_003620190831_๒๐๐๑๐๓_003720190831_๒๐๐๑๐๓_003820190831_๒๐๐๑๐๓_003920190831_๒๐๐๑๐๓_004020190831_๒๐๐๑๐๓_004120190831_๒๐๐๑๐๓_004220190831_๒๐๐๑๐๓_004320190831_๒๐๐๑๐๓_004420190831_๒๐๐๑๐๓_004520190831_๒๐๐๑๐๓_004620190831_๒๐๐๑๐๓_004720190831_๒๐๐๑๐๓_004820190831_๒๐๐๑๐๓_004920190831_๒๐๐๑๐๓_005020190831_๒๐๐๑๐๓_005120190831_๒๐๐๑๐๓_0052