กิจกรรมค่ายผู้นำ ปีที่ 10 จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ดาวนายร้อยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ป.5 – 6 ในพื้นที่ จ. สุราษฎร์ธานี และ ใกล้เคียงได้ ร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้นำปีที่ 10” ฝึกความเป็นผู้นำ เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบทหาร – ตำรวจ ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

20190810_๒๐๐๑๐๓_004420190810_๒๐๐๑๐๓_004520190810_๒๐๐๑๐๓_004620190810_๒๐๐๑๐๓_004720190810_๒๐๐๑๐๓_004820190810_๒๐๐๑๐๓_004920190810_๒๐๐๑๐๓_005020190810_๒๐๐๑๐๓_005120190810_๒๐๐๑๐๓_005220190810_๒๐๐๑๐๓_005320190810_๒๐๐๑๐๓_005420190810_๒๐๐๑๐๓_005520190810_๒๐๐๑๐๓_005620190810_๒๐๐๑๐๓_005720190810_๒๐๐๑๐๓_005820190810_๒๐๐๑๐๓_005920190810_๒๐๐๑๐๓_006020190810_๒๐๐๑๐๓_006120190810_๒๐๐๑๐๓_006220190810_๒๐๐๑๐๓_006320190810_๒๐๐๑๐๓_000120190810_๒๐๐๑๐๓_000220190810_๒๐๐๑๐๓_000320190810_๒๐๐๑๐๓_000420190810_๒๐๐๑๐๓_000520190810_๒๐๐๑๐๓_000620190810_๒๐๐๑๐๓_000720190810_๒๐๐๑๐๓_000820190810_๒๐๐๑๐๓_000920190810_๒๐๐๑๐๓_001020190810_๒๐๐๑๐๓_001120190810_๒๐๐๑๐๓_001220190810_๒๐๐๑๐๓_001320190810_๒๐๐๑๐๓_001420190810_๒๐๐๑๐๓_001520190810_๒๐๐๑๐๓_001620190810_๒๐๐๑๐๓_001720190810_๒๐๐๑๐๓_001820190810_๒๐๐๑๐๓_001920190810_๒๐๐๑๐๓_002020190810_๒๐๐๑๐๓_002120190810_๒๐๐๑๐๓_002220190810_๒๐๐๑๐๓_002320190810_๒๐๐๑๐๓_002420190810_๒๐๐๑๐๓_002520190810_๒๐๐๑๐๓_002620190810_๒๐๐๑๐๓_002720190810_๒๐๐๑๐๓_002820190810_๒๐๐๑๐๓_002920190810_๒๐๐๑๐๓_003020190810_๒๐๐๑๐๓_003120190810_๒๐๐๑๐๓_003220190810_๒๐๐๑๐๓_003320190810_๒๐๐๑๐๓_003420190810_๒๐๐๑๐๓_003520190810_๒๐๐๑๐๓_003620190810_๒๐๐๑๐๓_003720190810_๒๐๐๑๐๓_003820190810_๒๐๐๑๐๓_003920190810_๒๐๐๑๐๓_004020190810_๒๐๐๑๐๓_004120190810_๒๐๐๑๐๓_004220190810_๒๐๐๑๐๓_0043