กิจกรรมต้อนรับ ค่ายมีนาคม 56

ติวเข้มสอบเข้าเตรียมทหาร ค่ายมีนาคม (สำหรบ ม.3 ม.4 ม.5) กับความพร้อมในทุกด้านที่เราเตรียมเพื่อน้องๆที่มีฝันเป็นนายร้อยห้อยกระบี่ ตลอดค่ายกับการเน้นวิชาการถึง 90 % (พบกับข้อสอบที่เน้นเก็งกันอย่างตรงเป้า เรียนสบายสมอง โดยเฉพาะ ทบ. และ ตร. ) และการฝึกพละเพียง 10 % (เน้นว่ายน้ำ)

MarchCamp56_0023MarchCamp56_0024MarchCamp56_0025MarchCamp56_0026MarchCamp56_0027MarchCamp56_0028MarchCamp56_0029MarchCamp56_0030MarchCamp56_0031MarchCamp56_0032MarchCamp56_0033MarchCamp56_0034MarchCamp56_0035MarchCamp56_0036MarchCamp56_0037MarchCamp56_0038MarchCamp56_0039MarchCamp56_0040MarchCamp56_0041MarchCamp56_0043MarchCamp56_0045MarchCamp56_0047MarchCamp56_0048MarchCamp56_0049MarchCamp56_0001MarchCamp56_0002MarchCamp56_0004MarchCamp56_0005MarchCamp56_0006MarchCamp56_0007MarchCamp56_0008MarchCamp56_0009MarchCamp56_0010MarchCamp56_0011MarchCamp56_0012MarchCamp56_0013MarchCamp56_0014MarchCamp56_0015MarchCamp56_0016MarchCamp56_0017MarchCamp56_0018MarchCamp56_0019MarchCamp56_0020MarchCamp56_0021MarchCamp56_0022