กิจกรรมทัศนศึกษา ป.6 ชุดที่ 1

นักเรียน ป.6 ค่ายเมษา'56 ทัศนศึกษานอกสถานที่

DNRP6_11DNRP6_12DNRP6_13DNRP6_14DNRP6_15DNRP6_16DNRP6_17DNRP6_18DNRP6_01DNRP6_02DNRP6_03DNRP6_04DNRP6_05DNRP6_06DNRP6_07DNRP6_08DNRP6_09DNRP6_10