กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1/1 ชุดที่ 1

นักเรียนเรียน ม.1/1 ค่ายเมษา'56 ทัศนศึกษา ณ กองบิน ๗ จ.สุราษฎร์ธานี ชมการสาธิตขับเครื่องบินรบพิเศษ สาธิตการฝึกสุนัขทหาร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย