กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1/1 ชุดที่ 4

น้องๆเล่นน้ำที่หาดขนอม พร้อมปาร์ดี้ส่วนตัวสุดพิเศษ