กิจกรรมยิงปืนจริงนักเรียน ม.1

DNR180456_08DNR180456_07DNR180456_06DNR180456_05DNR180456_04DNR180456_03DNR180456_02DNR180456_01DNR180456_35DNR180456_34DNR180456_33DNR180456_32DNR180456_31DNR180456_29DNR180456_28DNR180456_25DNR180456_24DNR180456_22DNR180456_21DNR180456_20DNR180456_19DNR180456_18DNR180456_16DNR180456_15DNR180456_14DNR180456_13DNR180456_12DNR180456_11DNR180456_09