กิจกรรมยิงปืนจริง ม.1

นักเรียนค่ายเมษา'56 ระดับชั้น ม.1 ยิงปืนจริงทุกชนิด ณ สนามยิงปืนราชนาวี สงขลา

DNRM12_42DNRM12_43DNRM12_44DNRM12_45DNRM12_46DNRM12_47DNRM12_48DNRM12_49DNRM12_01DNRM12_02DNRM12_03DNRM12_04DNRM12_05DNRM12_06DNRM12_07DNRM12_08DNRM12_09DNRM12_10DNRM12_11DNRM12_12DNRM12_13DNRM12_14DNRM12_15DNRM12_16DNRM12_17DNRM12_18DNRM12_19DNRM12_20DNRM12_21DNRM12_22DNRM12_23DNRM12_24DNRM12_25DNRM12_26DNRM12_27DNRM12_28DNRM12_29DNRM12_30DNRM12_31DNRM12_32DNRM12_33DNRM12_34DNRM12_35DNRM12_36DNRM12_37DNRM12_38DNRM12_39DNRM12_40DNRM12_41