กิจกรรมยิงปืน BBGun ม.2

DNRM2_49DNRM2_25DNRM2_26DNRM2_27DNRM2_28DNRM2_30DNRM2_31DNRM2_33DNRM2_35DNRM2_36DNRM2_37DNRM2_38DNRM2_39DNRM2_40DNRM2_41DNRM2_42DNRM2_43DNRM2_44DNRM2_45DNRM2_46DNRM2_47DNRM2_48