กิจกรรมเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

กิจกรรม "เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน" จัดโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดาวนายร้อย เพื่อตอบสนองมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับประชาคมอาเซียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DSC_0212DSC_0214DSC_0216DSC_0218DSC_0220