กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ชมเมืองเก่าสงขลา

DSC_0151DSC_0159DSC_0164DSC_0170DSC_0131DSC_0134