กิจกรรมแสดงความอาลัย รัชกาลที่๙ และการประชุมผู้ปกครอง

DSC_3578DSC_3594DSC_3603DSC_3605DSC_3607DSC_3611DSC_3612DSC_3615DSC_3616DSC_3629DSC_3632DSC_3635DSC_3637DSC_3640DSC_3642DSC_3644DSC_3648DSC_3650DSC_3652DSC_3654DSC_3658DSC_3667DSC_7624DSC_7628DSC_7685DSC_7704DSC_7721DSC_7729DSC_7731DSC_7734DSC_7748DSC_0026DSC_0033DSC_0034DSC_0036DSC_0038DSC_0040DSC_0043DSC_0045DSC_0046DSC_0048DSC_0051DSC_0054DSC_0055DSC_0057DSC_0059DSC_0062DSC_0063DSC_0065DSC_0068DSC_0072DSC_0074DSC_0076DSC_0078DSC_0080DSC_0083DSC_0085DSC_0086DSC_0088DSC_0091DSC_0093DSC_0095DSC_0098DSC_0099DSC_0101DSC_0104DSC_0107DSC_0108DSC_0111DSC_0113DSC_0115DSC_0119DSC_0120DSC_0123DSC_0126DSC_0128DSC_0130DSC_0131DSC_0134DSC_0136DSC_0137DSC_0141DSC_0143DSC_0147DSC_0166DSC_0171DSC_0190DSC_0195DSC_0201DSC_0211DSC_0226DSC_0233DSC_0237DSC_0246DSC_0247DSC_0249DSC_0251DSC_0256DSC_0265DSC_0286DSC_0290DSC_0292DSC_0293DSC_0299DSC_0314DSC_0330DSC_0347DSC_0358DSC_0362DSC_3434DSC_3436DSC_3554DSC_3557DSC_3564DSC_3565DSC_3568DSC_3572