คณะผู้ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวนายร้อย

คณะผู้ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวนายร้อย

DNR_017DNR_043DNR_001DNR_003DNR_005DNR_006DNR_008DNR_009DNR_010DNR_013DNR_014DNR_015DNR_016DNR_019DNR_020DNR_021DNR_022DNR_024DNR_026DNR_027DNR_028DNR_029DNR_030DNR_031DNR_033DNR_036DNR_039DNR_040DNR_042DNR_045DNR_046DNR_048DNR_049