ค่ายตุลา 59 จัดไป ชุดใหญ่ไฟกระพริบ #2

DSC_3152DSC_3159DSC_3165DSC_3167DSC_3168DSC_3169DSC_3170DSC_3171DSC_3172DSC_3173DSC_3174DSC_3175DSC_3176DSC_3177DSC_3184DSC_3186DSC_3188DSC_3191DSC_3192DSC_3193DSC_3194DSC_3195DSC_3196DSC_3197DSC_3198DSC_3199DSC_3204DSC_3205DSC_3206DSC_3207DSC_3208DSC_3209DSC_3211DSC_3212DSC_3213DSC_3214DSC_3215DSC_3216DSC_3217DSC_3218DSC_3219DSC_3220DSC_3221DSC_3222DSC_3223DSC_3224DSC_3225DSC_3226DSC_3227DSC_0093DSC_0095DSC_0096DSC_0097DSC_0098DSC_0099DSC_0101DSC_0103DSC_0104DSC_0105DSC_0106DSC_0107DSC_0109DSC_0111DSC_0114DSC_0115DSC_0117DSC_0120DSC_0123DSC_0124DSC_0125DSC_0126DSC_0129DSC_0131DSC_0133DSC_0135DSC_0137DSC_0142DSC_0143DSC_0145DSC_0146DSC_0147DSC_0150DSC_0151DSC_0154DSC_0159DSC_0162DSC_0165DSC_0168DSC_0172DSC_0173DSC_0176DSC_0178DSC_0180DSC_0181DSC_0184DSC_0197DSC_3131DSC_3138DSC_3149DSC_3151