ค่ายตุลา 59 จัดไป ชุดใหญ่ไฟกระพริบ #3

DSC_3010DSC_3011DSC_3017DSC_3019DSC_3020DSC_3024DSC_3026DSC_3027DSC_3029DSC_3031DSC_3034DSC_3036DSC_3037DSC_3039DSC_3040DSC_3043DSC_3045DSC_3046DSC_3047DSC_3049DSC_3050DSC_3054DSC_3058DSC_3060DSC_3064DSC_3065DSC_3067DSC_3071DSC_3077DSC_3080DSC_3084DSC_3087DSC_3091DSC_3102DSC_3111DSC_3117DSC_3122DSC_3128DSC_3129DSC_0207DSC_0210DSC_0211DSC_0215DSC_0217DSC_0218DSC_0219DSC_0220DSC_0226DSC_0236DSC_0238DSC_0243DSC_0244DSC_0246DSC_0277DSC_0278DSC_0282DSC_0285DSC_3006DSC_3008