ค่ายตุลา 60 " October Camp ค่ายตุลา ล่าฝัน " #1

DSC_6084DSC_6091DSC_6099DSC_6104DSC_6107DSC_6109DSC_6112DSC_6120DSC_6125DSC_6132DSC_6135DSC_6146DSC_6163DSC_6171DSC_6175DSC_6181DSC_6182DSC_6184DSC_6186DSC_6189DSC_6191DSC_6194DSC_6195DSC_6198DSC_6200DSC_6204DSC_6205DSC_6209DSC_6210DSC_6212DSC_6248DSC_6252DSC_6253DSC_6255DSC_6258DSC_6259DSC_6262