ค่ายตุลา 60 " October Camp ค่ายตุลา ล่าฝัน " #10

DSC_7693DSC_7695DSC_7701DSC_7705DSC_7711DSC_7721DSC_7722DSC_7726DSC_7730DSC_7735DSC_7738DSC_7745DSC_7747DSC_7751DSC_7754DSC_7758DSC_7759DSC_7762DSC_7766DSC_7769DSC_7773DSC_7775DSC_7786DSC_7789DSC_7796DSC_7798DSC_7800DSC_7801DSC_7802DSC_7808DSC_7809DSC_7810DSC_7811DSC_7813DSC_7815DSC_7816DSC_7817DSC_7819DSC_7821DSC_7825DSC_7830DSC_7837DSC_7838DSC_7839DSC_7840DSC_7841DSC_7842DSC_7843DSC_7844DSC_7851DSC_7854