ค่ายตุลา 60 " October Camp ค่ายตุลา ล่าฝัน " #11

29526520171020_๑๗๑๐๑๘_000120171020_๑๗๑๐๑๘_000220171020_๑๗๑๐๑๘_000320171020_๑๗๑๐๑๘_000420171020_๑๗๑๐๑๘_000520171020_๑๗๑๐๑๘_000620171020_๑๗๑๐๑๘_000720171020_๑๗๑๐๑๘_000820171020_๑๗๑๐๑๘_000920171020_๑๗๑๐๑๘_001020171020_๑๗๑๐๑๘_001120171020_๑๗๑๐๑๘_001220171020_๑๗๑๐๑๘_001320171020_๑๗๑๐๑๘_001420171020_๑๗๑๐๑๘_001520171020_๑๗๑๐๑๘_001620171020_๑๗๑๐๑๘_0017