ค่ายตุลา 60 " October Camp ค่ายตุลา ล่าฝัน " #3

DSC_6421DSC_6431DSC_6433DSC_6435DSC_6437DSC_6441DSC_6443DSC_6445DSC_6447DSC_6415DSC_6416