ค่ายตุลา 60 " October Camp ค่ายตุลา ล่าฝัน " #4

DSC_6748DSC_6749DSC_6759DSC_6766DSC_6778DSC_6785DSC_6797DSC_6804DSC_6881DSC_6744