ค่ายตุลา 60 " October Camp ค่ายตุลา ล่าฝัน " #5

DSC_6812DSC_6813DSC_6821DSC_6823DSC_6828DSC_6830DSC_6831DSC_6833DSC_6836DSC_6843DSC_6846DSC_6852DSC_6853DSC_6856DSC_6860DSC_6862DSC_6867DSC_6870DSC_6872DSC_6875